JADRANSKE LEGENDE

Tri istarska svjetionika, Mozaik iz Sipra, Redovnik s devetoro djece, Morganovo blago, Ljubavnici s Brijuna, Divić-grad, Svaki voz pe' stotina mija!, Opatijska Madona, Gospa Trsatska, Karolina Riječka, Priča o morčiću, Majka Božja Gorička na Gradu, Legenda o postanku otočića Košljuna, Ubijanje staraca, Posljednji Frankopan, Apsyrtides, Dva prokletstva Sv. Gaudencija, Kako je nastalo Vransko jezero, Susak otok - koji leži na stupovima, Veli Buoh, Rizvan na trlici, Kugina kuća, Hren je nastao u Senju, Rabljanin osnovao San Marino, Draga rapska pastirica, Kudlak u Novalji, Legenda o propasti Caske, Otkup Oliba, Silbanski kralj i mletački admiral, Toranj ljubavi, Vrag u petrčkoj crkvi, Crna kokoš, Ukazanje druga Tita u Novigradu, Svi sveci zadarski, Kornatski Romeo i Julija, Čija je riba?, Pastir i djevojka osnovali Skradin, Magarac narastao do vrha crkve, Krvava osveta lijepe Mlečanke, Marislavine ljubavi, Kaštelanski ljubavnici (Miljenko i Dobrila), Dioklecijan, Leon i Izolda, Kupovanje pameti, Ložišćani sagradili zvonik, Bolska "kuća u kući", Hvarska "Posljednja večera", Kako se zovu otoci?, Biševska Modra spilja, Cjepanice na vrhu otoka, Sveti Martin Korčulanin, Korčulanin Marko Polo, Pupnat i Internet, Glavat, Dubrovnik ne trpi silnike, Miho Pracat, Legenda o prokletom otoku Lokrumu, Paskala Ivanović, Gospa od Škrpjela, Put oko svijeta kapetana Visina

best buy :: www.adamic.hr