Barba Rude

barba rudeLEUTE MOJ
RASTOČIJA SI SE
KA BARILO
LEUTE MOJ
I MRIŽA JE SAGNJILA
LEUTE MOJ
OSTA SI SAM
NAPUŠTEN BROD

SUZE SU NESTALE
IZ TILA TVOG
LEUTE MOJ
A SIĆANJA NAVIRU
LEUTE MOJ
OSTA SI SAM
TUŽAN I TIH

BRODOVI SU ISTI
KA I LJUDI
ZLU MORU DAJU ŽIVOT SVOJ
BRODOVI SU ISTI
KA I LJUDI
ZA SUZU DAJU
SUZE DVI

RASTOČIJA SI SE
KA BARILO
LEUTE MOJ
I MRIŽA JE SAGNJILA
LEUTE MOJ
OSTA SI SAM
NAPUŠTEN BROD

Toma Bebić


Priča o brodu 'Knin'

Rijeka s brodom